Tabeller

Tabell nr 1. Utvecklingen av det svenska tjänsteläkarsystemet
Sammanställning av vissa läkartjänster i öppen vård under olika tider

Tjänstebenämning
År
1700
1773
1840
1890
1905
1920
1940
1950
1956
1960
1965
1970
1:e provinsialläk.
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Bitr. 1:e prov.läk
(13)
(22)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
13
15
Provinsialläkare
7
32
47
138
139
200
337
562
599
611
743
1023
Extra prov.läkare
24
73
169
112
27
Stads-, köpings- o
municipalläkare
6
11
53
134
155
188
204
219
257
269
213
66
Summa tjänsteläk.
13
43
124
369
487
524
592
805
880
904
993
1128
Folkmängd i milj.
1,5
2,1
3,2
4,8
5,3
5,9
6,4
7,0
7,3
7,5
7,8
8,1
Invånare per tjänsteläkare, 1000-tal
115
48,8
25,8
13,0
10,9
11,3
10,8
8,3
8,3
7,8
7,2
Källa: SOU 1978:74
Tabell nr 5. Befolkning i olika provinsialläkardistrikt 1897 - 1960

Källa Förste provinsialläkaren i Älvsborgs län – Rapporter


Personalutveckling – läkare och sjuksköterskor 1940 - 1970

År 1940 1950 1960 1970
Läkare 5.436 7.043 10.500
Sjuksköterskor 9.000 12.500 22.000 60.400

Forts. till Diagram