Från
Provinsialläkare
till
Primärvård

I denna historiska exposé får vi följa hälso- och sjukvårdens utveckling från provinsialläkar- organisationens ursprung på 1600-talet fram till primärvårdens dagsaktuella närvård och vårdval. Då hälso- och sjukvården varit beroende av samhälls-ekonomin, har också ett bredare samhällsperspektiv integrerats i framställningen.

Allt fler aktörer har med tiden deltagit i hälso- och sjukvårdens utformning. Det har ibland försvårat långsiktigheten och resulterat i en utveckling, präglad av ryckighet.

Medicinhistoria är ett brett ämne. Därför tvingas vi ibland till översiktlighet i boken. Möjligheter till fördjupning kan vi dock i många fall erbjuda på den bifogade CD-skivan.

ISBN 978-91-633-6196-8

bok_inledning.pdf