Asklepios, Läkekonstens gud i den grekiska gudasagan.
Klicka på bilden och läs om läkaretikens vagga.
Bäste läsare!

Innehållsförteckningar kommer Du att finna i detta fönster.
Du klickar på Del 1A härintill för att börja läsningen. Dokumenten presenteras i fönstret till höger.
Du fortlöpande följa texten genom delar eller hela dokumentet eller gå tillbaka till registret och välja avsnitt
.

Vill Du börja med en sammanfattning så klicka här:

Sammanfattning

Åter till intruktionssidan

Till Portalen