Bengt Dahlin

Öppen vård i Mittenälvsborg
då, nu och sedan
med fokus på Lerum

En sammanställning avJan Kuuse, docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet
och Bengt Dahlin, f. d. provinsialläkare och distriktsläkare i Korpilombolo, Gråbo, Lerum,
medicine hedersdoktor vid Göteborgs universitet.


Jan Kuuse
Innehållsförteckningen
presenteras i den fasta rutan till vänster.
Där får Du presenterat de olika avsnitten i materialet på detta uppslag.

Register del IA
Om projektet, allmän bakgrund
och hur prov.läk.organisationen byggs upp och om barnmorskor o sjuksköterskor fram till 1920.
Pdf-filer om början och översikt.

Register del IB
Om sjukdomars natur och behandling, om Farsoter – epidemiska sjukdomar, om början till bättre folkhälsa och sjukhusen och annan sluten vård. Psykiatrins historia. Om industrialiseringen och ekonomisk tillväxt. Sammanfattning fram till 1920.

Register del IC
Folkhem och folkhälsa med Höjerutredningen. Om nytt sjdomspanorama, konvalescenthem,
läkartäthet 1920-1960.
Barnmorskeväsendet, Distriktsvården med berättelser
av två distriktssköterskor Summering av 1920 - 1960 (pdf-fil).

Register del ID
Primärvården förbereds, samhällsutveckling och sjukvårdspolitik-. Läkartätheten 1950 - 1970. Läkarna i Lerum på 1950 och -60-talet. Tjänsteläkaren, prov. läkarföreningen. Nya villkor för läkarna. Summering av 1960-talet. Apoteksväsendet. Epilog. 1960-talet i pdf-fil.

Register del IE
Bilagor: tabeller,diagram. yrkesbeskrivningar, medicinalpersonal.
Referenser, Författarprentation.
Pdf-filer: Översikt, Bilagor

Till Del 2.

Bäste Besökare!

Vi presenterar här en historik över hur den öppna vården utvecklats i Mittenälvsborg, med fokus på Lerum. Mellersta Älvsborg motsvarar Alingsås lasaretts upptagningsområde med nuvarande kommunerna Lerum, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga.

Vi beskriver i den första historiska delen åren fram till 1969. Det ger bakgrunden till den kommande epoken – primärvårdstiden – som inleds 1970.

I den andra delen beskrivs primärvårdens uppbyggnad under 1970- och 1980-talen med bl. a. framväxten av den s. k. Lerumsmodellen och vad som hände därefter.

Framställningen kommer att avslutas i en tredje del. Den kommer att innehålla en analys av den stagnation och de problem som tornade upp sig under 1990-talet samt med funderingar och spekulationer kring utvecklingen efter sekelskiftet 2000.

Vi presenterar materialet som en hemsida men hoppas också att kunna tillhandahålla det som en e-bok så småningom. Ekonomiska resurser för en traditionell presentation i bokform finns för närvarande inte.

Del I
Provinsialläkartiden

Jan Kuuse och Bengt Dahlin i juni 2005
Författarna

Sammanfattning av Del I
PROVINSIALLÄKARTIDEN

För utskrift kan Du här hämta hem projektet som pdf-fil, vilken är lätt att skriva ut på papper

hela_projektet.pdf

(2,3 MB - cirka 250 sidor
– en variant av en e-bok)

Det finns ett Addendum som ej läggs ut på nätet pga att det ger personliga beskrivningar givna i intervjuer av enskilda yrkesrepresentanter för läkare, sjuksköterskor och barnmorskor.Dokumentet kan erhållas genom kontakt med Bengt Dahlin

mailto:bengt.dahlin@medfak.gu.se

Hoppas du får nytta och nöje av presentationen!

Vi tar gärna emot synpunkter per e-post. har Du förslag till förbättringa, tillägg eller bildmaterial är vi också tacksamma att få ta del av det.

epost@bengtdahlin.se


					

Del II
Primärvårdstiden

Presenteras senare, i ett seminarium på Primärvårdens FoU-enhet i Borås 10 mars 2006 och på internet en månad tidigare .

Ladda hem Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa pdf-dokument