Sjukvårdens nyckelaktörer

Anställda före 1969

MEDICINALPERSONAL

Läkare

Alingsås läkardistrikt 1834 – 1969

1830 – 1839 Forsell, extra prov. läk.
1839 – 1847 Modin, Bengt Theodor extra prov. läk.
1848 – 1860 Varenius, Gustav M extra prov. läk.
1855 – 1861 Berggren, Gustav Ferdinand t.f. extra prov. läk.
1855 – 1862 – Ó – stadsläkare och extra prov.läk.
1862 – 1865 – Ó – tjänstled. 1863-1866 extra prov. läk.
1866 – 1878 – Ó – provinsialläkare
1863 – 1866 Högselius, A t.f. provinsialläkare/stadsläkare
1879 – 1905 Berger, Julius A provinsialläkare
1905 – 1912 Hedberg, Adolf Georg provinsialläkare
1913 – 1924 Nystedt, Gustav Ulrik provinsialläkare
1925 – 1930 Leufvén, Carl Gustav provinsialläkare
1930 – 1935 Westman, David Emanuel provinsialläkare
1936 – 1942 Gelin, G O provinsialläkare
1943 –
19xx –
1956 – 1969 Laurén, Erik provinsialläkare

Herrljunga läkardistrikt

1895 – 1915 Hagelin, Richard extra prov. läkare
1913 – 1923 Frisell, Karl ordinarie prov. läkare
1923 – 1954 Laurell, Daniel provinsialläkare
1955 – 1983 Kjellson, Lennart provinsialläkare

Vårgårda läkardistrikt

1961 – 1982 Hjelmér, Arne

Bjerke/ Sollebrunns läkardistrikt

Innefattar Stora Lundby/Gråbo t.o.m. 1955
1903 – 1912 Hansson, Axel extra prov.läk. Bjerke
1913 – 1914 Hansson, Axel ordinarie distr., Sollebrunn
1915 – 1921 Ljungfelt, Ernst J provinsialläkare
1922 – 1923 Nystedt, Gustav provinsialläkare
1924 – 1925 Leufvén, Carl Gustav provinsialläkare
1925 – 1926 Lindeberg, Karl Oskar provinsialläkare
1927 – 1937 Crispin, Folke provinsialläkare
1938 – 1963 Sköld, Gustav provinsialläkare
1964 – 1969 Brattström, Sven Erik provinsialläkare
1969 – 1983 Östlund, Leif provinsialläkare/distr.läk
1984 - 2008 Wertman, Peter distriktsläkare

Gråbo läkardistrikt
(ingick i Lerums läkardistrikt efter 1970)

1956– 1959 Stadling, Lennart extra prov.läk
1959 – 1960 Anders Holmquist vik.extra prov.läk
1960 – 1962 Müntzing, Hans vik. extra prov.läk.
1962 – 1990 Dahlin, Bengt provinsialläkare

Lerums läkardistrikt

1944 – 1950 Nyman, Thore M extra prov.läk.
1950 – 1970 – Ò – provinsialläkare
1964 – 1969 Stadling, Lennart provinsialläkare
19?? – 19?? XX provinsialläkare
1970 – 1980 Dahlin, Bengt distriktsläkare
1970 – Hedelin, Gunnar distriktsläkare
1970 – 19?? Nöjd, Bengt-Ivar distriktsläkare
19?? – 19?? – Ó – privatpraktiker
1986 – 2004 Wik, Olof distriktsläkare
19?? – 19?? Gallon, Inger distriktsläkare

Apotekare

Apotekare i Alingsås

1748 – 1749 Wikland, Gustav Amund
1750 – 1760 Wahrendorff, Mattias
1760 – 1764 Manufakturiet i Alingsås
1764 – 1792 Wessel, Georg Ludvig
1792 – 1839 Jansson, Jakob Andreas
1839 Jansson, Jan Petter
1840 – 1848 Leijel, Fredrik
1848 – 1851 Sjöberg, Johan Alfred
1851 – 1862 Dillberg, Werner Julius
1862 – 1898 Svangren, Lars Johan
1899 – 1916 Lundeberg, Oscar Wilhelm
1916 – 1927 Hallberg, Berndt Wilhelm
1927 – 1935 Hedberg, Fredrik
1935 – 1943 Wingner, Tord
1943 – 1954 Sandberg, Einar
1954 – 1967 Schnürer, Ewert
1967 – 1970 Friman, Nils

Apotekare i Lerum

1948 - 1954 Schmeling, Folke
1954 - 1980 Krantz, Birger
1980 – 19?? Anderberg, Gunnel

Apotekare i Herrljunga

1942 – 1950 Nilsson Henry Sigfrid
1950 – 1957 Ernelli Hard Thore
1957 - Stjerna Martin John Oscar

Barnmorskor

Barnmorskor i Alingsås landsdistrikt

1894 H. Berndtsson, Skallsjö
J. Andersson Östad
E.K.M. Johansson, Herrljunga
E. Johansson, Lerum
A.H. Kyhlberg, St. Lundby
B. Gustavsson, hemsjö
Barnmorskor i Lerum
1963 – 1994 Evy Johansson

Distriktssköterskor/Sjuksköterskor

Distriktsköterskor Alingsås

1965 – 2001 Eliasson, Margareta

Distriktsköterskor Alingsås/Skallsjö

1940 – 1962 Kerstin Damell

Distriktssköterskor Lerum

1931 – 1940 Kerstin Damell
1940 – 1980 Ingeborg Nilsson
1965 – 1997 Gudrun Bengtsson
1969 – 1992 Maria Thomasson

Distriktssköterskor Gråbo

Dagmar
Maja
Edit
1956 – 1978 Annie Bauhn
1975 _ 1990 Berit Johansson
Margareta Svanlund

Forts.till yrkesbeskrivningar