Introduktion
Primärvård under 1970-tal
– Primärvårdsbegreppet
– Vårdcentralen
– Primärvårdens innehåll
– Primärvårdens mål
– Områdesansvar
– Tillgänglighet
– Helhetssyn o samverkan
– Kontinuitet
– Kvalitet
Lerums läkardistrikt
– Första läkarstationen
– Gråbo läkarmottagning
– Treläkarmottagning
Primärvårdsblocket
Primärvårdsjouren
– Jourcentral, Alingsås
Brobackens VC -
utvecklingsvårdcentral
Specialmottagningar
"Lerumsmodellen"
– Tillgänglighet
– Akutansvar
– Patientmottagaren
– KÅR-Kontaktorsaker
– Brådskegrader
– Läkartid
– R/P-blankett
– Kallelserutiner
– Ledningsfunktion
– Sjukvårdsupplysning
– Omvärldens reaktion
Översikt 1970-talet
1970-talet.pdf
Början -pdf
Introduktion
Följande del
Till portalen