Register 3 E

Introduktion
Mot närsjukvårds- begereppet
Det historiska perspektivet
Strukturer, resurser, drivkrafter (Anell)
– Drivkrafter för förändring
– Spelet om resurserna
– Rättvis resursfördelning?
– Reflexioner om framtiden,
Per Swartling
Mittenälvsborgs primärvårdsmodell 2005
Del_3E. pdf (192 K)
Register introduktion
Följande del