Bengt Dahlin

Öppen vård i Mittenälvsborg
då, nu och sedan
med fokus på Lerum

En sammanställning av
Bengt Dahlin, f. d. provinsialläkare och distriktsläkare i Korpilombolo, Gråbo, Lerum, medicine hedersdoktor vid Göteborgs universitet.
och
Jan Kuuse, docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet


Jan Kuuse
Registerinnehållen presenteras här nedan och själva registren visas till vänster efter"klick" på rubrikerna nedan.


Register 3A
Om projektet och de som medverkat.
Prolog. Sammanfattning.
Ekonomi och kultur i förändring – en omvärldsbeskrivning.

Register 3B
Skeenden från provinsialläkartiden och primärvårdstiden. Hur öppna vården förändrats.

Register 3C
Primärvården vid millenieskiftet 2000. En beskrivning av olika delar av verksamheten med perspektiv på riket, Västra Götaland och Mittenälvsborg

Register 3D
Primärvård i förändring. Olika diskuterade och även genomförda utvecklingsmodeller. En primärvårdsutredning 1997. Den lokala utvecklingsplanen för Mittenälvsborg

Register 3E
Mot närsjukvårdsbegreppet. Olika modeller för en framtida närsjukvård samt Mittenälvsborgs primärvårdsmodell år 2005.

Register 3F
Epilog. Referenser. Tabeller.

Vi tar gärna emot synpunkter i ett Forum på hemsidan. Klicka på bilden så kommer Du dit.

Eller per e-post. Har Du förslag till tillägg eller förbättringar och bildmaterial är vi tacksamma att få ta del av det.

epost@bengtdahlin.se

Bäste Besökare!

Vi presenterar här tredje delen av en historik över hur den öppna vården/Primärvården utvecklats i Lerum och Mittenälvsborg. Mittenälvsborg motsvarar Alingsås lasaretts upptagningsområde med nuvarande kommunerna Lerum, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga.

Den första historiska delen omfattar åren fram till 1969. Den ger bakgrunden till nästa epok – primärvårdstiden – som inleddes 1970.

I den andra del beskrivs primärvårdens uppbyggnad under 1970- och 1980-talen bl.a. med framväxten av den s. k. Lerumsmodellen och den starka satsningen på utvecklingsprojekt i de tre vårdcentralerna: Lerum, Floda och Gråbo. Andra avsnitt berättar också om Äldreomsorgen, Informationsutvecklingen, Politiker och tjänstemannaorganisationen. Som en ram till den lokala historiebeskrivningen berättar Jan Kuuse om samhällsutvecklingen, en omvärldsbeskrivning som förklarar en del av vad som hände i Lerum och Mittenälvsborg under slutet av 1900-talet.

Denna tredje del innehåller en nutidsbeskrivning av primärvården, dess verksamheter och mål. Dessutom ser vi framåt mot en ny epok kallad Närvården.

Vi presenterar materialet som en internethemsida för att många lätt skall kunna få tillgång till materialet.

Vi hoppas också att kunna tillhandahålla helheten som en e-bok på CD-skiva så småningom. Ekonomiska resurser för en traditionell presentation i bokform finns för närvarande inte.

Hoppas du får nytta och nöje av presentationen!

Del III
Närvården

Jan Kuuse och Bengt Dahlin i juni 2005
Författarna

För utskrift kan Du hämta hem projektet som pdf-fil, vilken är lätt att skriva ut på papper

Sammanfattning av Del 3
Närvården

(pdf - 60 K)

Hela del 3 pdf-dokument
(1,2 MB)

Del III presenteras och diskuteras i ett seminarium på Allmänmedicin i Göteborg den 21 november 2006

Till del 1
Provinsialläkartiden

Till del 2
Primärvårdstiden