REFERENSER

Utredningar, propositioner och lagar

SOU = Statens offentliga utredningar
SOU 1990:44 Demokrati och makt i Sverige

Officiella rapporter

Folkhälsorapport 1997. Socialstyrelsen 1997. ISBN 91-7201-180-7

Primärvårdens resurser under slutet av 90-talet.

En rapport från Riksdagens revisorer. 1997/98:5.

Från slitna honnörsord till praktisk verksamhet. Socialstyrelsen. 1998

Lokal utvecklingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården i Mitten Älvsborg Antagen av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Mitten-Älvsborg 2001-08-30.

Protos – ett svenskt familjeläkarsystem.
Svenska Distriksläkarföreningen, Svenska Läkarförb. mfl. 2005?

Framtidens närsjukvård Sveriges läkarförbund, 2006.

Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvård, slutrapport. Socialstyrelsen, 2005.

Avhandlingar

Janlert Urban, Arbetslöshet och hälsa - en socialmedicinsk studie av byggnadsarbetare i Luleå-regionen. EFA, Arbetsmarknadsdepartementet, 71 s, 1983

Hemsidor/databaser

Projektet är utlagt på internetadress: http://www.bengtdahlin.se

Litteratur

Anell, Rosén, Läkarnas förändrade roll i ett system med utvecklade patienträttigheter. 1995.

Anell Anders, Strukturer Resurser Drivkrafter – sjukvårdens föutsättningar. Studentlitteratur, Lund 2004.

Anell Anders, Primärvård i förändring. Studentlitteratur, Lund 2005.

Blomqvist Paula, Rothstein Bo, Välfärdsstatens nya ansikte: demokrati och marknadsreformer inom den offentliga sektorn. Agora, 2000.

Borgquist Lars, Hallgren Ing-Marie, Engström Sven
Vad kan Sverige lära av Fastelegeordningen i Norge?. FoU-enheten för närsjukvården, landstinget i Östergötland, rapport-FoUrnalen 2006:3.

Brodin Göran, Egenvårdens ansikten. 2006.

Dahl Per Arne, varför har vi det inte bättre, när vi har det så bra. ICA, 2004.

Dahrendorf Ralf, Livschanser och välfärd – förankringar och valmöjligheter som välfärdens grund. 1987.

Dahrendorf Ralf, Ein neuer Dritter Weg? Reformpolitik am Ende des 20. Jahrhunderts, Tübingen: Mohr 1998.

Diderichsen & Janlert,

Eriksson & Tibblin, Två patientmodeller. 1983.

Hjelmgren Jonas, Anell Anders, Nordling Sara, Hur vill befolkningen att primärvården ska organiseras? IHE e-rapport 2006:1.

Inglehart Ronald, The Inglehart value Map . Modernization and Postmodernization (Princeton, 1997). World Values Survey,.

Inglehart Ronald and Welzel, Christian The Ingelhart Value map. World Values Surveys, 2004

Jonsson Pia, Agardh Emilie, Brommels mats, Hälso- och sjukvårdens struktur – reformer. Lärdomar från Norge, danmark, Finlsnad och storbrittanien. Karolinska institutet, Stockholm 2006.

Marmot Michael, Statussyndromet. Hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden. Natur o kultur, 2006

Palier Bruno, Fallet Sverige.Kapitel 5 i Reforms in Europe: Strategies for a New Social Model. Repirt F/37, Family network Jan. 2004

Palier Bruno, ”fallet Sverige”. Kap. 5 Hälso- och sjukvårdens reformer. Sveriges kommuner och landsting, 2005.

Qvarsell Roger, Ett sekel med läkaren i fokus. Sveriges läkarförbund, 2003.
Saltman, von Otter, Hälso- och sjukvårdens struktur – reformer. Finland, 1996

Swartling Per, Primärvårdens utveckling i Sverige. SFAM – Supplement nr 1/01, Allmänmedicin nr 4/2002.

Ström Anna, West lisa, Informationens betydelse. En studie av hus en arbetsgrupp upplever en organisationsförändring. Sociologiska institutionen, Umeå Universitet, Vt 2005.

Qvarsell Roger, Ett sekel med läkaren i fokus. Sveriges Läkarförbund, 2003.

Tidningar och tidskrifter

Aftonbladet den 17 april 2006. Ledare.

Svenska dagbladet 2006-06-29. Michael Marmot Statussyndromet. Hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden.

Göteborgs-Posten (GP 26 april 2006) refererar Christer Lövkvist en studie gjord av chefen för primärvården i Göteborg, Bo Rangmar, som hade analyserat år 2005:s öppenvårdsstatistik.

DLF:s i Jönköping debattartikel i Allmänmedicin nr 3 2006. Om pROTOS

Allmänmedicin nr 2 2006, Anders Lundqvist. Norges fastlegeordning. Se också http:www.forskning..no/eval_rapport

Läkartidningen nr 7, 2006. Intervju av Elisabet Ohlin.. av Mats Eriksson (M) ordförande i landstingsstyrelsen i Halland om”Hallandsmodellen”.

Swartling, Per Den svenska allmänmedicinens historia. Läkartidningen nr 24 – 25, 2006. Volym 103, sid. 1950-1953.

Intervjuer, personliga dokument, föreläsningar m.m.

Intervjuer: Gunnar Hedelin, distr.läk. Lerum; Lennart Hallerbäck, distr. öläk. Mittenälvsborg; Kerstin von Sydow, primärvårdsdirektör, södra Älvsborg.

Tabeller
Till introduktionssidan