Från provinsialläkare till primärvård
– en historisk exposé –

Bäste Besökare!

Vi presenterar här en historik över hur den öppna vården utvecklats från äldsta tider till nutid.

Den första historiska delen åren fram till 1969 avhandlar "Provinsialläkartiden". Den ger bakgrunden till den kommande epoken "Primärvårdstiden" som inleds 1970.

I den andra delen beskrivs primärvården, som byggs upp under 1970- och 1980-talen med bl. a. framväxten av den s. k. Lerumsmodellen och vad som därefter hände framför allt i Lerums primärvårdsområde.

Framställningen avslutas i en tredje del, som innehåller en beskrivning av den stagnation och de problem som tornade upp sig under 1900-talet samt funderingar och spekulationer kring utvecklingen efter sekelskiftet 2000.

Dessutom presenteras här en Bengt Dahlins "IT biografi" med "Historien om en datorjournal – dess förspel, utveckling nedläggning och efterspel" - och denna historia som pdf-dokument.

Efter sju år på nätet har siten nu haft sin 475.000:e besökare i december 2015.

Vi har under 2010 gett ut en bokupplaga
"Från provinsialläkare till primärvård – en historisk exposé", Boken ger en lättläst översikt om 175 sidor fran tom 2009. Tillhörande CD-skiva ger fördjupningarna i ämnet.
Se "Bokinformation" och En recention
s
Vi har ett specialerbjudande: En e-boksupplaga på en CD med allt material för endast 50 SEK exklusive frakt.
Ett exempel
s

E-boken beställs också via e-post dahlin.bengt@telia.com.

Bengt Dahlin och Jan Kuuse

Klicka och gå till

Klicka och gå till

An introduction in english with summaries

You can also use Goggle Chrome to translate Swedish webpages to your own language!! http://www.google.com/chrome/intl/en-gb/more/index.html

Se också:
Nättidningen Svensk Historia – Lokalhistoria
http://www.svenskhistoria.se/