Sammanfattning
1960-talet - Primärvården förbereds
Samhällsutvecklingen - 1960-talet
Sjukvårdspolitiken
Läkartätheten 1950-1970
Läkarna i Lerum på 1950 och -60-talen
Tore Nyman
Lennart Stadling
Bengt Dahlin
Tjänsteläkaren
Uppdraget
Vikarie minns 1967
Prov.läkarföreningen
Prov.läkarfonden
Nya villor för läkarna
Primärvårdsbegreppet
Nya lagar
Nya läkardistrikt 1963
Vårdcentraler
Nya arbetsvillkor
Sjukronorsreformen
Summering 1960-talet
Apoteksväsendet
Apotekarsociteten
De första apoteken
Göteborgs första apotek
Kronans droghandel
Apoteksvisitation
Sockenapotek
Alingsås apotek
Lerums apotek
Farmakopéer
Epilog
1960-tal_1D.pdf
Introduktion
Följande del
Till Portalen