Mittenälvsborg


Älvsborgslandstingets hade en säregen utformning, som ett timglas. Landstinget delades organisatoriskt/administrativt in i norra, södra och mellersta Älvsborg. Alingsås lasaretts upptagningsområde motsvarar Mittenälvsborg med nuvarande kommunerna Lerum, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga. Mittenälvsborg är en del av södra Älvsborg, som ingår i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är en politiskt och demokratiskt styrd organisation. Regionfullmäktige har 149 ledamöter, som ska ta tillvara regioninnevänarnas intressen och behov. En regionstyrelse förbereder de ärenden som fullmäktige ska fatta beslut om. Regionstyrelsen har 17 ledamöter, politiker på på heltid. Styrelsen ska också se till att besluten genomförs. Sätet är i Vänersborg.
Västra Götalandsregionen har 1,5 miljoner invånare, är 30 mil långt och 25 mil brett. Man är Nordens största transportregion och hamn, en knutpunkt för vägar och järnvägar med fyra flygplatser. Regionen har en stark position inom fordonsindustri, petrokemi, läkemedel, livsmedel, elektronik, besöksnäring, kultur och media. Inom regionen finns två universitet, en teknisk högskola och fyra högskolor med 75 000 studenter.
Budgeten är cirka 36 miljarder varav skatteintäkter är 64%, patientintäkter 3%, såld vård 2%, statsbidrag 12%, kommunalekonomisk utjämning 8% och övrigt10%.
Pengarna går till
Sjukhusvård 69%, Primärvård 20%. tandvård 3%, handikapp och hjälpmedel 2%, Regionutveckling och miljö 1%, Kultur och utbildning 2%, Kollektivtrafik 3%.
Regionen har cirka 50 000 anställda varav de flesta arbetar i vården. I regionen finns 17 sjukhus, 134 vårdcentraler och 168 tandvårdsmottagningar.

Forts. till Prolog
Till introduktionssidan