Sammanfattning
Perioden 1920-1960 "Folkhem och Folkhälsa
Ekonomisk tillväxt
Överföringsvinster
Brukssamhällen
Socialsverige växer fram
Axel Höjer
Den Höjerska utredningen
Sjukvård, åldringsvård
Sociala ambitioner
Privata insatser
Nytt sjukdomspanorama
Slutenvård och konvalescenthem
Läkartäthet 1920-1960
Barnmorskeväsendet
Distrikssköterskor
Dsk-distrikt Lerum/Gråbo
Kerstin Damell
BVC och MVC
Summering av 1920-1960
1920-1960_1C.pdf
Introduktion
Följande del
Till portalen