Sammanfattning
Sjukdomars Natur och behandling
Sjukdomslära
Dåtida beskrivning av sjukdomar
Att söka bot
Sjukdomar i Alingsås 1700-talet
Kvacksalveriet
Mentalvården
Farsoter , epidemiska sjukdomar
Epidemibekämpning
pesten o lepran
Smittkoppor
Smittkoppor i Älvsborg
Dysenteri
Kolera
Tyfus, nervfeber
Tuberkulos
Veneriska sjukdomar
"Barnsjukdomar"
Början till förbättrad folkhälsa
St.Lundby/Lerum
Mentalvården utvecklas
Sjukhusen och annan sluten vård
Sjukhusen
Sjukhusen i Älvsborgs län
Industrialisering, ekonomisk tillväxt
Industrialisering
Dödlighet i europa
Industrier i Säveåns dalgång
Sammanfattning fram till 1920
Till 1920-tal_1B.pdf
Introduktion
Följande del