Introduktion
Äldreomsorg i utveckling
– Från fattigvård till äldreomsorg
– Långtidssjukvården byggs ut
– Öppna serviceformer
Primärvården och äldresjukvården
– Lerums kommun tar över
Primärvård,
långtidsvård
– Tuvängens sjukhem
– Dagverksamhet,
särskilt boende
– Distriktsläkarna och
långvården
– Ädelreformen
Sjukgymn, arb.terapi
Äldreomsorg-pdf
yy -pdf
Introduktion-åter
Följande del
Till Portalen