Introduktion
Primärvårdsjouren
– Jourhistorik
– Jourutredning 1988
– Läkarinsatser
– Jourkostnader
– Serviceaspekter
– Kvalitetsaspekter
– Läkarproblematik
– Tänkbara lösningar
– Jourlösningsexempel
– En realistisk lösning
– Jourriktlinjer
Läkarförbundets 1988
– Utredningens förslag
Husläkare
– Bakgrund
– SOU 1978:74
– Två husläkarmodeller
– Efterspel 1978
– Ny proposition 1992
– Husläkarsystem i Älvsborg
– Rapport från en vårdcentral 1993
– Husläkarsatsning 1994 i Lerum
– Husläkarlagen upphävs 1994
– Lerum gick vidare trots allt
primärvårdsjouren-pdf
Husläkare -pdf
Introduktion-åter
Följande del
Till portalen