Introduktion
FoU-forskning och utveckling
– Omvärldsbeskrivning
– FoU-enheter i Sverige
– Definition
av FoU-enhet
– FoU-kurs 1984
Lerums utvecklingsenhet
– Primärvårdsdistrikt 2000
– Fler FoU-projekt i Lerum
– Hans Lundgren
– Lab-projektet
– Ett alkoholprojekt
– En befolkningsenkät
– En barnmottagning i tiden
Älvsborgslandstingets FoU-policy
FoUU i regionen
– Henric Hultin
om regional FoUU
Allmänläkaren
Utbildning
– Återblick
– Provinsialläkarfonden
– Nytt utbildningssystem
– Allmänläkarkompetens
Lokal efterutbildning
– Nääsmöten
– Måndagsklubben
– Balintgrupp
– Västsvensk Allmänläkarklubb
Pedagogisk idékurs
– Landstingets handledarkurser
– Allmänmedicinkurser
Universitetskontakter
– Calle Bengtsson
– Strategi 90
– Kurs i konsultationskunskap
– Bengt Mattsson
– Cecilia Björkerud
Distriktssköterske-utbildning
– Pumphusen, fortbildning
FoU-pdf
Utbildning -pdf
Introduktion-åter
Följande del
Till portalen