Register 3 B

Introduktion
Skeenden från då till nu
Från provinsialläkare till distriktsallmänläkare
– Mötet med vården
– Patientmakt
– Tillgänglighet, kontinuitet, befolkningsansvar
Organisation i förändring
– Vad vill befolkningen
– Sjukvårdspolitiken
– Arbetsmiljö, MBL
Information, kommunikation
Förebyggande insatser
Del_3B. pdf (160 K)
Register introduktion
Följande del