Register 3 C

Introduktion
Primärvården vid millenieskiftet
Patientperspektivet
– Vårdgarantier
Ledningsperspektiv
– Verksamhetsmål
Bemanning
Allmänläkare
Besöksutveckling
– Jourverksamhet
Distriktssköterskor, barnmorskor
– MVC o BVC
Sjukgymnaster, arbetsterapeuter
Medicinskteknisk utrustning
Information och samverkan
– Allmänläkare på sjukhus
– Läkemedelskommitté
Sjukvårdsupplysning
IT i vården
– Vårdbarometern
Prevention, folkhälsoarbete
Kvalitetsarbete
– FoU-enheter
– Offentlig betygssättning
– Kvalitetsredovisning
Primärvårdens effektivitet
– Snabba läkare - nöjda patienter
Ökad satsning på primärvård
– Politisk enighet men inga pengar
Några centrala utredningar
Nationell handlingsplan 2005
Del_3C. pdf (188 K)
Register introduktion
Följande del