Register 3 D

Introduktion
Primärvård i förändring
Olika möjliga organisations- modeller (Anell)
Reformer
Fler modeller
– Protos
– Läkarförbundets
– Saco-förbundens
– Halland
– En debattartkel
– Norges fastelegeordning
En primärvårds- utredning 1997
Utvecklingsplan för Mittenälvsborg
Valfrihet i vården
Del_3D. pdf (212 K)
Register introduktion
Följande del