Introduktion
Informationssystem
– 1979- och 1980-talen
– Patientjornalens utveckling
– POMR, problemorienterad patientjournal
– Basdata
Datorjournal Gråbo vårdcentral
– Förarbeten
– Uppdraget
– Arbetarskyddsfonden
– Datorn köps o installeras
– Swede*Star
– Krav
– Effektgranskning
IT-satsningen 1984
– Hur gick det sedan?
– Om ProfDoc,
Gunni Andersson
– Läkarsekreteraren
– Ett datapolitiskt program (läkarförb.)
– 1990-talet, genomförandetid
– Inför 2000-talet
informationssystem-pdf
Introduktion-åter
Följande del
Till portalen