Introduktion
Politiker. organisation
– Centrlisering/ decentralisering
– Distriktsindelning
– Befolkningsnära vård
– Primärvårdsnämnd i Lerum
– Sparbeting
– Personalförändringar
Chefer, stab, organisation
– Landstingets ledningspolicy
– Gunnar Palmqvist
– Kerstin von Sydow
– Solweig Kärrman
– Anita Glanz
– Bengt Dahlin
– Spelplan Lerum
Omorganisation igen
– Att styra landsting
– Om framtidem
- Kerstin von Sydow
–SiS 99, Sparprojekt
Den svenska modellen
– Ambitioner men bristande resurser
– Sjukvårdskostnader över tiden
– Den politiska debatten
1970- till 1990-talen
– Modellen skakar
Ambitioner och produktion
– Ambitioner, resurser
– "Resurstrappan"
– Besökstal på 1970-talet
– Alternativa mått på resursanvändning
– Ett isberg
– Allmänläkarens arbetsuppgifter 1982
– En femårsstudie av Floda vårdcentral
– Utvärdering av primärvården 1993
politiker/organisation-pdf
Ambitioner_mm -pdf
Introduktion-åter
Följande del
Till portalen