Introduktion
Projektet
Mittenälvsborg
Sammanfattning
Prolog, Bakgrund
OMVÄRLDEN
Samhällsutveckling
Hälso- o sjukvården
– Spri
– Hälso- o sjukvårdslag
– Landstingets planer
Reformer
– 7-kronorsreformen
– Dagmarreformen
Ädelreformen
Centrala utredningar
– Principprogram, SoS
– Spri-rapport
öppna vårdens organ.
– Husläkare
– Marknadsinriktning
– HS 80
– HS 90
– Revisorsrapport
Början på Del 2 . pdf
Introduktion
Följande del
Till portalen